آلابست/هرگز نترسید که صدایتان را برای صداقت و حقیقت و شفقت بالا ببرید.(بخشی از سخنرانی ویلیام فاکنر برای فارغ التحصیلان دانشگاه آکسفورد)‎