خطرناک ترین جرم و ماده هستی

آلابست/ خطرناکترین جرم و ماده هستی ( ستاره کوارکی )

توضیحات:
 ماده شگفت (به انگلیسی: ‌Strange matter)
تولید شگفتی (به انگلیسی: Strangeness Production)
شگفت‌چه (به انگلیسی: Strangelet)
ستاره شگفت (به انگلیسی: Strange Star)

برگرفته از biophyscience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.