راسخون/ همخوانی جدید پدر و پسر قرآنی؛ مهدی غلام‌نژاد قاری بین‌المللی کشورمان فیلمی جدید از همخوانی آیه ۵ سوره مبارکه قصص به همراه فرزندبزرگش محسن را منتشر کرد.

سوره مبارکه قصص آیه ۵
وَ نُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ

ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم! – –