آلابست/ ترانه جدید دلی با گویش مازندرانی از کسرا زاهدی را میشنوید. وی در توضیح این قطعه نوشت:

خواستم حال این لحظه خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم من اصالتا مازندرانی هستم ولی به لهجه مازندرانی مسلط نیستم اگر اشکالی در بیان من بود عذر خواهی میکنم ❤️