آلابست/ ساجده جبارپور افعال گرفتن‌های مختلف را در لهجه گیلانی‌ها تشریح می‌کند.

برگرفته از اینستاگرام manlahjedaram

قسمت قبل: