خبرآنلاین/ عباس علیزاده اهل افغانستان هم شبیه بروسلی است و هم هنرهای رزمی وی را به خوبی بلد است.