آهنگ محلی قشقایی یاقوش (باران)

آهنگ ساز:  سروش باسوری

شاعر:  مهراب باسوری

خواننده:  مهراب باسوری

منبع: ایران صدا