آلابست/ کمک کردن مهران مدیری به دوست پسرش فرهاد در دورهمی