آلابست/ ‌آقای کامبیز دیرباز عزیز و هنرمند که قبل‌تر بازیکن «شب‌های مافیا» هم بودن، این دفعه قراره در قامت گرداننده‌ی بازی ظاهر بشن 

ساخت ویدئو: سیامک نجفی