آلابست/ شبنم فرشادجو عکس هایی را از سفرش به ارمنستان به همراه پدرش و بهناز جعفری به اشتراک گذاشت و نوشت:

رفتیم #ارمنستان #واکسن زدیم .#کرونا #ایران