آلابست/ عادل فردوسی‌پور برای حمیدرضا صدر عزیز کارشناس و مفسر فوتبال که در بستر بیماری است آرزوی سلامتی کرد.