سینما دیلی/ اسکرین دیلی که ستار‌های منتقدان رسانه‌های مختلف را جمع می‌کند امروز با اضافه شدن «قهرمان» فرهادی و «تیتان » جولیا دکورنو  جدول خود را کاملتر کرد و «قهرمان» فرهادی با امتیاز ۲.۶ در رتبه چهارم این جدول قرار گرفت
فیلم فرهادی از تیم رابی و رابی کاینز از روزنامه تلگراف انگلستان ۳ ستاره، از پیتر بردشاو  گاردین ۲ ستاره، از ژولین پستر منقد لیبراسیون فرانسه ۳ ستاره، از مایکل سیمنت منتقد پوزیتو فرانسه ۴ ستاره، از متیو مکرتی منقد لومند فرانسه ۱ ستاره، از کاتیا نیکودموس منتقد آلمانی دای زایت ۳ ستاره، از بن کنیسبرگ منتقد سایت آمریکایی راجر ایبرنت ۳ ستاره، از وانگ مویان منتقد نشریه پیپر چین ۲ستاره و از خود مجله اسکرین ۴ ستاره دریافت کرده که به طور میانگین امتیاز این فیلم را به ۲.۶ می رساند. همچنین امتیاز فیلم فرهادی در سایت متاکریتیک از ۷ نقد نمره ۷۳ از ۱۰۰ را بدست آورده.
با این حساب با اینکه ۸ فیلم هنوز در کن به نمایش در نیامده‌اند. «ماشین من را بران» ساخته رایوسوکی هاماپوچی از ژاپن با میانگین امتیاز ۳.۵ بیشتری امتیاز را در میان آثار بخش مسابقه از این منقدان دریافت کرده، آنت با میانگین ۳ در رتبه دوم است، بندتا پل ورهوفن با امتیاز ۲.۷ در رتبه سوم و کوپه شماره ۶ (جوهو کوسمانن) و قهرمان فرهادی با امتیاز ۲.۶ در رتبه چهارم قرار دارند.