آلابست/ سوال مهران مدیری از شرکت کننده یزدی در دورهمی دیشب.