هفت صبح/ امیر جدیدی از معدود بازیگرانی است که با وســواس به پیشنهادها پاسخ میدهد و حالا تنها بازیگر مطرحی است که در سریالی بازی نکرده؛ او را به عنوان چهره هفته برگزیدیم به این دلیل که به زودی روی فرش قرمز جشنواره کن خواهد رفت. او سال پیش در قهرمان اصغر فرهادی بازی کرد و حالا وقت آن است که بار دیگر نامش سر زبان ها بیفتد. قهرمان اصغر فرهادی، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز ۲۲ تیر برای اولین بار در سالن گرند لومیرفستیوال کن به روی پرده خواهد رفت.

داستان فیلم درباره مردی است که به دلیل بدهی در زندان است اما وقتی آزاد میشــود، متوجه می شود نامزدش یک کیف پر از پول پیدا کــرده، اما تصمیم می گیرد از این پول برای پرداخت بدهی اش اســتفاده نکند…امیر جدیدی نخستین بار در فیلم آفریقا هومن سیدی درخشید و بازی در نقش یک جوان ماجراجو در فیلم رخ دیوانه ساخته ابوالحسن داوودی باعث شد نام امیر جدیدی فراگیر شود. او در این فیلم بخشی از جوان های امروزی را نمایندگی می کرد ؛ این حس سمپات و نیز قیافه و صدای جدیدی که یادآور قهرمان های محبوب ســینمایی اســت، از جمله عوامل محبوبیت او شــد.

جدیدی از جمله بازیگرانی است که سعی کرده انتخاب بد کم داشته باشد. به همین خاطر اســت که در کارنامه او تعداد نقش و فیلم های خوب به مراتب بیشتر اســت. من، اژدها وارد میشود، قاتل اهلی، عرق ســرد، تنگه ابوقریب، قانــون مورفی و روز صفر نتیجه سخت گیری های او در انتخاب نقش هاست. جدیدی برای تنگه ابوقریب و عرق سرد(مشترکا) سیمرغ گرفته است.