آی فیلم/ سریال «آسمان همیشه ابری نیست» هر روز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران و کابل و ۱۷:۳۰ به وقت دوشنبه