دانشمندان تغییرات دمایی نپتون را ثبت کردند

دانشمندان پس از چندین سال تحقیق درباره جو نپتون، موفق به ثبت تغییرات شگفت انگیزی در…

دمای جو نپتون رفتاری غیرمنتظره از خود نشان می‌دهد

یک تیم بین‌المللی از ستاره‌شناسان از تلسکوپ‌های قدرتمند زمینی و فضایی برای ردیابی دمای جوی نپتون…