داستان انزوای سالینجر پس از موفقیت ناطور دشت

وینش/ جروم دیوید سالینجر، یکی از سرسخت‌ترین رقبای گرتا گاربو و هاوارد هیوز در رشته‌ی انزوا…

اوج “بارش شهابی برساوشی” را از دست ندهید

بیگ بنگ/ در شامگاه ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ شاهد اوج “بارش شهابی برساوشی”هستیم که به…