تعریف عشق از زبان سحر دولتشاهی

نشسته ام به در نگاه می کنم، دریچه آه می کشد!

طغرل سبیلای «دوبرره» را کند!

چه قشنگ مخ خانم معلم رو زد!

خاطره «مهران مدیری» از جبهه: هم تئاتر بازی می کردم، هم آرپیچی می‌زدم!

مهران مدیری: من 44 بزرگ پام

حال و روز گریه داره فوتبال ایران در قالب طنز!

صرف عجیب فعل «فرق داشتنن» در شب های برره

اهدای پول و ماشین برای بازیگر شدن

‍مهران مدیری چند روز پیش،  به برخی از کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما تاخت و آنها را…

از لباس عجیب امیر مقاره تا افشاگری مهران مدیری از فساد سینما