چالش هفتگی/ خاطره بگیم؛ عجیب‌ترین خسیس بازی که تو ذهنتون مونده چیه؟

خانم های عزیز چالش این هفته مون یکم جنبه فان داره؛ در بخش نظرات به ما…

چالش هفتگی/ عجیب ترین خسیس بازی که تو ذهنتون مونده چیه؟

خانم های عزیز چالش این هفته مون یکم جنبه فان داره؛ در بخش نظرات به ما…

داستانک/ وصیت یک خسیس 

روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و داریی…

حکایت/ شاعر و مرد خسیس

کتابدونی/ شاعری در ستایش خواجه ای خسیس قصیده ای گفت و برایش خواند اما هیچ پاداشی…