آلابست/ «باباجان حسن اف» ، بازیگر و نوازنده ای تاجیک است که نقش «عمو بی نظر» را در این سریال بر عهده داشت ، کارگردان این سریال «مسعود جعفری جوزانی» و موسیقی آن نیز ساخته ی «حسین علیزاده» است 

متن این ترانه شنیدنی

شنیدستم که مجنون دل افگار
چو شد از مردن لیلی خبردار
گریبان چاک کرد او تا به دامان
به سوی تربت لیلی شتابان
در آنجا دید طفلی ایستاده
زهر سو دیده عبرت گشاده
سراغ تربت لیلی از او جست
پس آن کودک بخندید و بدو گفت
که ای مجنون تو را گر عشق بودی
کی از من این تمنا می نمودی
در این صحرا روان شو جستجو کن
ز هر خاکی کفی بردار و بو کن
از آن خاکی که بوی عشق برخاست