آلابست/ شاپور رحیمی ـ خواننده و نوازنده عود ـ که طی روزهای اخیر در بیمارستان بستری شده بود، روز گذشته از بیمارستان مرخص و به منزل منتقل شد.

شاپور رحیمی به دلیل برخی اختلالات ریوی غیرکرونایی در بیمارستان دهخدا در قزوین در بخش مردان بستری شده بود و اکنون پس از بهبود مشکلات ریوی، به منزل منتقل شده است.

شاپور رحیمی (محمد رحیمی) در سال ۱۳۴۵ در برنامه کودک رادیو ایران به‌ عنوان خواننده فعالیت هنری خود را آغاز کرد. سپس نزد اسماعیل مهرتاش به یادگیری ردیف وی پرداخت و پس از آن از محضر هنرمندانی چون محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره برد. سبک خوانندگی وی تحت تأثیر محمود کریمی است که ۱۸ سال شاگرد وی بوده‌ است.

شاپور رحیمی ردیف‌های سازی و نواختن عود (بربط) را نیز نزد نصرالله زرین پنجه و منصور نریمان فرا گرفته‌است. در سال ۱۳۹۲ مدرک درجه یک هنری به رحیمی اعطاء شد. او مدیر سابق مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بوده است.