آلابست/ تک نوازی دیدنی با ساز عجیب و ترکیبی بر پایه گیتار توسط هنرمند معروف یوتیوبی 
نام اصلی هنرمند: Luca Stricagnoli

نام قطعه اجرا شده: The Sound Of Silence (Simon & Garfunkel)