آلابست/ هیچ وقت بچه‌ هاتون رو با پدرش تنها نگذارید!