ایران/ در پی پدیده ای نادر بر اثر افزایش دما نوازدان پرندگان خود را از لانه هایشان به بیرون پرت می کنند.
به گزارش ایران آنلاین به نقل از اسکای نیوز، یک مرکز توانبخشی حیات وحش در اورگان آمریکا اعلام کرد در پدیده ای عجیب جوجه پرندگان با پرش از لانه هایشان بر اثر گرما تلف می شوند.

بنا بر آمارهای موجود بیش از ۱۰۰ جوجه پرنده از گونه های مختلف جان خود را از دست داده اند.
در این میان اکثر نژاد پرندگان مرده “شاهین ها ” و “کوپر” بوده اند که تلف شده اند و برخی از جوجه ها نیز دچارشکستگی پاها و باله هایشان شده اند.
به گفته کارشناسان موج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی باعث افزایش دما گشته و دمای هوا را به ۱۱۴ درجه فارنهایت رسانده است.ادامه این روند می تواند بسیار مخرب بوده و جان پرندگان زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

این در حالی است که موج گرما باعث بروز آتش سوزی های گسترده در غرب کشور و از بین رفتن صدها درخت در مناطق جنگلی شده است.