آلابست/صخره پریکستولن به عنوان صخره‌ی مردم در نروژ شناخته می‌شود و یکی از جاذبه‌های معروف توریستی نروژ است.این صخره در واقع یک صخره‌ی بسیار شیبدار و مرتفع است که ارتفاع آن به ۶۰۴ متر می‌رسد، سطح بالایی این صخره یک محیط کالا صاف است و مساحتی ۲۵ در ۲۵ متر دارد و نقطه مقابل فلات Kjerag است.صخره پریکستولن در عصر یخبندان شکل گرفته است که تقریبا ۱۰۰۰ سال پیش می‌شود.