لست سکند/ غار یا چاه برهوت یکی از  وادی‌‎های راز آلود در جهان است که همواره طی عمر چند هزار ساله خود افسانه‌ و روایات متعددی را بوجود آورده است. غار برهوت که در کتب اسلامی نیز به آن اشاره‌هایی شده است همواره به دلیل تاریکی، عمق بی‌انتها و بوی تعفن انگیزی که از دهانه‌اش خارج می‌شود شایعات بسیاری را پیرامون زندگی کردن شیاطین و ارواح خبیثه در داخل آن موجب شده است.