آلابست/ خرس‌های قطبی، به طرز جالبی با سگ‌های نگهبان احساس صمیمیت می‌کنند و آن‌ها را مانند فرزندانشان می‌دانند. خرس‌های قطبی، با سگ‌های نگهبان مانند فرزندانشان رفتار می‌کنند و حس صمیمیت بینشان باعث تعجب کاربران و دوست داران محیط زیست شده است.