شهر حدیث/ امام صادق علیه ‏السلام :
همان گونه که از دشمنان خود حذر مى‏ کنید ، از هوس‏هایتان حذر کنید ؛ زیرا براى مردان دشمنى بدتر از پیروى از هوس‏هایشان و درویده‏هاى زبان‏هایشان (سخنان بیهوده و یاوه) نیست .

الکافی : ۲ / ۳۳۵ / ۱ منتخب میزان الحکمه : ۵۸۶