حوزه/ پیامبر گرامی اسلام (ص):

حُبُّ عَلّیِ بنِ ابی‌طالبٍ یأکُلُ اُلذّنوبَ کما تَأکُلُ النارُ الحَطَبَ

محبت و دوستی علی بن ابی‌طالب (آنچنان) گناهان را نابود می‌کند همانند آتش که  هیزم را می‌خورد و نابود می‌نماید.

      

کنزالعمال، ج ١١، ص ۶٢١