آلابست/ به تازگی، یک روش جدید برای طراحی داخلی رایانه‌ای ساختمان‌‌ها ایجاد شده است.

در این روش، طراحان، نقشه مورد نظر افراد متقاضی را با تمام جزئیات نمایش می‌دهند، تا افراد با سلیقه شخصی خود، بهترین طرح را انتخاب کنند.