آلابست/ سالاردو ییونی، بزرگ‌ترین کویر نمک دنیاست و  به «آینه‌ی جهان» معروف است.