آلابست/دانشمندان دانشگاه کمبریج، با شناسایی چند گونه ژنی موفق به کشف روشی شدند که می‌توان از طریق آن روند افزایش وزن را کنترل کرد.
 

 به نقل از  مدیکال اکسپرس، یک تیم بزرگ از محققان وابسته به چندین موسسه در سراسر آمریکا و چندین کشور دیگر که با مرکز ژنتیک Regeneron کار می‌کنند، چندین گونه ژنی را که در کنترل وزن بدن نقش دارند مجزا کرده است.

این تیم در مطالعه خود که در مجله ساینس منتشر شده است،  نحوه جدا کردن انواع مختلف و بحث در مورد امکان توسعه درمان‌های مرتبط با چاقی را شرح می‌دهد. استیفن اوراهیلی و گایلز یئو با همکاری آزمایشگاه‌های تحقیقات متابولیک دانشگاه کمبریج، مقاله‌ای را در همان شماره ژورنال منتشر کرده اند که شرح کار تیم پرداخته است. 

تحقیقات قبلی نشان داده است که چاقی پیچیده‌تر از آنی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد؛ افزایش وزن به پرخوری، مصرف غذا‌های نامناسب و عدم ورزش بستگی دارد، اما در این میان نکته‌ای وجود دارد که بر اساس آن  برخی از افراد نسبت به سایرین بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. در این تلاش جدید، محققان به دنبال تفاوت‌های ژنتیکی بین افراد بودند که ممکن است تفاوت در افزایش وزن را نشان دهد.

استخر ژن انسانی تقریبا ۳ میلیارد جفت باز دارد که بر اساس تحقیقات قبلی اکثر آن‌ها بین افراد یکسان هستند، تنها چند میلیون نوع مختلف هستند که بین افراد متفاوت هستند و از این تعداد بسیاری از آن‌ها بدون کد هستند به این معنی که آن‌ها هیچ دستورالعملی برای سلول‌ها به منظور تولید پروتئین ندارند.

محققان در این مطالعه تنها بر روی مواردی که کدگذاری می‌کنند، متمرکز شدند، زیرا تنها مواردی هستند که می‌توانند در کنترل وزن تاثیرگذار باشند. آن‌ها برای یافتن تفاوت در اگزوم، تجزیه و تحلیل ژنتیکی را بر روی نمونه‌های بافت ۶۴۵، ۶۲۶ شهروند آمریکایی، انگلیسی و مکزیکی انجام دادند و ۱۶ گونه یافتند که به نظر آن‌ها با حفظ وزن مرتبط است.

این تیم سپس یکی از انواع موش‌های آزمایشی را شناسایی و آن‌ها را با موش‌های بدون نوع مقایسه کرد. با تغذیه همه آن‌ها با یک رژیم غذایی پرچرب و یکسان، آن‌ها دریافتند که موش‌هایی که از این نوع رژیم  استفاده می‌کنند بیشتر دچار افزایش شدند. 

یافته‌های محققان هنوز مقدماتی است، اما آن‌ها به احتمال پیشرفت درمانی اشاره دارند که بر کنترل تولید پروتئین به دلیل انواع ژنتیکی مرتبط با افزایش وزن غلبه می‌کند.