صدا و سیما/ سازمان بهداشت جهانی، در جدیدترین مطالعات و گزارش‌های خود اعلام کرد،کرونا دلتا ۶۰ درصد بیشتر قدرت انتقال دارد.