آلابست/ فشار خون گرم و سرد چیست؟ نحوه درمان فشار خون گرم و سرد چیست؟ حکیم حسین خیراندیش کارشناس طب سنتی ایران توضیح می دهد.