آلابست/ مسأله ی کاهش جمعیت زنان آماده ازدواج در کشور و متعاقباً برهم خوردن ترکیب جنسیتی جمعیت، نگرانی کارشناسان و مسئولین حوزه ی جمعیت را به دنبال داشته و آن ها را به هشدار در این خصوص واداشته است.

در همین رابطه وزارت جوانان به تازگی نسبت به پیامدهای منفی عدم توازن ترکیب جنسیتی بر جمعیت کشور ابراز نگرانی کرده است.

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت آغاز روز و هفته ازدواج برگزار شد، گفت: «طبق پایش اخیر ما یکی از مشکلات کشور بحث جنسیت جمعیت است. به طور میانگین از هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج تنها ۱۰۰ خانم آماده ی ازدواج، انتخاب و تشکیل زندگی داریم که خود آمار قابل توجهی است و تأثیر بدی بر آمارهای ازدواج می‌ گذارد.»

وی افزود: «ترکیب جنسیتی جمعیت در استان های مختلف متفاوت است و ممکن است در برخی استان ها اینگونه نباشد و آمار زنان آماده ی ازدواج بیشتر باشد اما میانگین کشوری ما میانگین خوبی نیست که می‌ تواند بر کاهش فرزندآوری و تولد فرزندان دختر اثر بگذارد و امیدوارم برای این چرخش جمعیتی در بحث های جنسیتی فکری شود.»

از سویی دیگر، روزنامه آرمان ملی در گزارشی جدید به پدیده ی مهاجرت دختران «دم بخت» پرداخته است.

طبق گزارش صندوق بین‌ المللی پول سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده برای خروج از کشور اقدام می کنند. در این میان، کارشناسان بر این باورند که برخی از عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت دختران تغییر در روش و سبک زندگی است و در نتیجه ی همین مسأله، زنان هم تمایل دارند از موقعیت برتری نسبت به گذشته برخوردار شوند، اما نگاه‌ ها به سمت تضییق شرایط برای دختران و قرار دادن آنان در موقعیتی است که از سطح آگاهی کمتری برخوردار باشند. همچنین محدودیت آموزش در ایران نیز برای دختران تاثیرگذار است.

سراج‌الدین محمودیانی، استادیار جمعیت‌شناسی معتقد است: «زنان به‌ واسطه ی مهاجرت به دنبال افزایش توانمندی‌ های خود در مقصد یا به تعبیری به دنبال در متن قرار گرفتن هستند و به همین رو تمایلی به ازدواج و ماندن در وطن‌ شان ندارند. در ایران عوامل فرهنگی اغلب مانع مهاجرت مستقل زنان شده و به نظر می‌ رسد شکل رایج مهاجرت زنان از نوع مهاجرت‌ های خانوادگی باشد. داده‌ های سرشماری‌ ها نشان می‌ دهد که زنان ایرانی در جریان مهاجرت داخلی همواره حضور گسترده‌ ای داشته‌اند، به‌ طوری که در دوره ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی از یک میلیون و ۹۶۵ هزار و ۴۹۱ تن مهاجر جا به‌ جا شده در میان استان‌ های کشور تعداد ۸۷۴ هزار و ۲۰۴ تن آنان (یعنی حدود ۴۴ درصد از مهاجران) را زنان تشکیل داده‌ اند. در دوره ی پنج ساله ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی نیز از ۲ میلیون و ۶۲ هزار و ۹۵۴ تن مهاجر میان استانی تعداد ۹۸۱ هزار و ۶۴۸ تن را مهاجر زن به خود اختصاص داده است؛ یعنی بیش از ۴۷ درصد مهاجران میان استانی در کشور را زنان تشکیل می‌ دهند که به نوعی بیانگر زنانه شدن مهاجرت‌ های داخلی در ایران است.»

آمار تجرد در دهه ی سوم زندگی در ایران در سال‌ های گذشته افزایش یافته و این افزایش بر روی نامتوازن ‌بودن نسبت جنسی در برخی مناطق کشور تأثیر گذاشته است. بر اساس آماری که معاونت برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان داده، در سال ۹۹، استانی مانند‌ تهران با کاهش ۰.۵۸ درصدی، کمترین نرخ ازدواج را در کشور داشته است. استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۷.۲ درصد مواجه بوده است. استان‌ های یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان با حدود ۱۰ درصد در ردیف‌ های بعدی افزایش نرخ ازدواج قرار دارند.