خراسان/ پسرى را دوست دارم که هیچ سنخیتى با او ندارم. فقط اخلاقش خوب است. چه کنم؟ حرف آخر را پدرش خواهد زد. او قد بلند، لیسانس، پولدار و من برعکس او هستم. هیچى ندارم.
پاسخ
دوست گرامی، می دانم که ازدواج با فردی که دوستش داری، خیلی حس خوبی دارد اما شما در پیامک تان سن خود و طرف مقابل تان را بیان نکردید چون گاهی این دوست داشتن ها به دلیل هیجانات سنی به وجود می آید اما در این زمینه نکات خیلی مهمی نیاز است تا ازدواج بتواند ادامه خوبی داشته باشد و این که عشق شما پایدار بماند.
نداشتن تناسب را شوخی نگیرید
تاثیر سنخیت در ازدواج با یک فرد، مساوی است با پیوند با یک خانواده و فامیل. به همین دلیل خانواده دختر و پسر و خودشان باید با هم از لحاظ دینی، فرهنگی و اخلاقی سنخیت و تناسب داشته باشند. در مسئله انتخاب همسر، معقول نیست که فرد بگوید: «من می خواهم با خود این فرد ازدواج کنم و کاری به خانواده فرد مقابل ندارم» زیرا فرد مقابل (همسر) جزئی از همان خانواده و فامیل و شاخه ای از همان درخت است و این شاخه از ریشه های همان درخت تغذیه کرده است. بر این اساس بسیاری از صفات اخلاقی، روحی، عقلی و جسمی آن خانواده از طریق وراثت، تربیت، محیط و عادت به او منتقل شده است. اگر فرد با خانواده و فامیل همسرش کاری نداشته باشد، آنان با او کار دارند. هرگز نمی توان همسر را از آنان و آنان را از همسر جدا دانست.
متعهد و مسئولیت پذیر باشید
تفاوت سطح اقتصادی خانواده ها، تفاوت در محل تولد و زندگی به طور مثال تهرانی بودن یا شهرستانی بودن و حتی تفاوت در گویش ها و لهجه های خانواده ها لزوما به عنوان معیار هم کفو نبودن یا همسان نبودن تلقی نمی شود و نمی تواند امکان ازدواج دو جوان واجد شرایط، متعهد و مسئولیت پذیر را که با اندیشه و شخصیت مستقل خود از بیشترین هم کفوی یا همسانی برخوردارند و می توانند زندگی آرامش بخش و موفقی داشته باشند منتفی کند.
نظر پسرمورد علاقه تان چیست؟
تاثیر رضایت والدین در ازدواج به معنای وصلت دو جوان نیست بلکه وصلت دو خانواده مطرح است و چه بسا والدین نقش بسزا و مبرهنی در سازگاری و سعادت زندگی مشترک همسران دارند. شما مطرح نکردید که حس این آقا درباره شما چیست؟ اگر این آقا هم حس خوبی به شما دارد و می خواهد با شما ازدواج کند، بهتراست یاد بگیرد که قاطعانه با پدرش صحبت کند و خواسته اش را مطرح و رضایت آن ها را برای ازدواج با شما جلب کند.
احساسات تان را مدیریت کنید
اگر بعد از صحبت کردن با خانواده ها نتوانستید رضایت آن ها را جلب کنید یا خودتان به این نتیجه رسیدید که این زندگی به سرانجام خوشی نخواهد رسید، قدم بعدی این است که سعی کنید با نبودن این آقا و حسی که به وی دارید، کنار بیایید و بتوانید سعی در فراموش کردن او داشته باشید. شما اگر چنین تصمیمی بگیرید که پسرمورد علاقه تان را کنار بگذارید، احساس شکست، عصبانیت، ناراحتی و سرزنش خودتان را تجربه خواهید کرد که برای کنار گذاشتن این احساس یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید، وقت گذاشتن با دوستان تان است. یکی دیگر از بهترین راه های کنار آمدن با این تصمیم تان، ارتباط با یک مشاور است تا بتواند کمک تان کند و راه درست تر را به شما نشان دهد.