تسنیم/ یکی از شرکت‌کنندگان در “زوجی‌نو” شبکه سه به ازدواج زودهنگام اشاره می‌کند و شرکت‌کننده‌ای دیگر با کلامی قرآنی، جوانان را به ازدواج کردن تشویق می‌کند.