اسدالله یکتا بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون که چندی است پیگیر دریافت گرفتن مدرک معادل ( دیپلم یا فوق دیپلم بازیگری) خود از وزارت ارشاد است در واکنش به درخواست کارشناس وزارت ارشاد مبنی بر «برو چندتا از فیلم هایی که بازی کردی را ضمیمه این ها کن بیار شورا ببیند چی بازی کردی؟!»، خطاب به وزیر ارشاد نوشت:جناب اسماعیلی؛ وزیر محترم ارشاد بارها خدمت رسیدم سعادت دیدارتان را نداشتم و نبودید. آمدم وزارت ارشاد برای گرفتن مدرک معادل ( دیپلم یا فوق دیپلم بازیگری) از وزارت فرهگ و هنر برای اینکه بتوانم برای چندتا جوون یه دفتر سینمایی بزنم…ماه ها دوییدم…فرم ها پر کردم…عکس ها فرستادم…لوح تقدیرها فرستادم…پی اس هایی که بازی کرده‌ام را خدمتشان نوشتم…خلاصه گفتم و گفتم و گفتم…در آخر کارمندتان فرمودند: برو چندتا از فیلم‌هایی که بازی کردی را ضمیمه این‌ها کن تا شورا ببیند چی بازی کردی!!