آلابست/ حجت اشرف زاده با انتشار عکسی از خود نوشت:«این پست برای خودنمایی نیست

جهت آشنایی شما با انجمن اهدای عضو ایرانیان و فرهنگ اهدای عضو می باشد»