آلابست/ سیاوش گرجستانی پسر مرحوم سیروس گرجستانی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدرش با انتشار این ویدیو نوشت:
همون روزی که از کودکی کابوسش رو میدیدم و الان یکسالِ که این کابوس برام تبدیل به واقعیت شده و دارم باهاش زندگی میکنم . یکسالِ که به آخرین عکست نگاه میکنم . عکسی که تو بیمارستان ساعت ٩:٣٠ شب ازت گرفتم و قرار بود فردا ساعت ٩ صبح بیام برای ترخیصت . تو بهم گفتی : نُه نیا ، زودتر بیا ، این بیمارستانی ها یه چیزی واسه خودشون میگن ، زودتر بیا . گفتم چشم . صبح من زودتر زدم بیرون بابا ، ولی تو غافلگیرم کردی و هنوزم غافلگیر موندم.