آلابست/ ماهور الوند با انتشار این عکس نوشت:

اولین روز سال طلایی زندگی من.