سلامت

کارهایی که نباید اول صبح انجام داد

انجام برخی فعالیت‌ها در اول صبح اشتباه می‌باشد و می‌تواند روز شما را خراب کند. دقایقی از صبح بسیار مهم‌اند و سرنوشت روز شما را تعیین و مشخص می‌کند. در این…

موسیقی

خواندنی ها

روز اول مدرسه در کشورهای مختلف چگونه آغاز می‌شود؟

روز اول مدرسه رویدادی مهم در سراسر جهان است و هر ساله میلیون‌ها کودک سفر آموزشی خود را در این روز آغاز و لذت یادگیری را تجربه می‌کنند. برای بسیاری…